Dewiza firmy

Wiara w sukces

Wierzymy, że Twój biznes będzie dochodowy i osiągniesz sukces!

Walka z biurokracją

Nie pozwól aby biurokracja zawładnęła Twoim imperium. Załatwimy za Ciebie wszelkie formalności urzędowe.

Profesjonalne decyzje

Pomożemy Ci zrozumieć jak Twoje decyzje wpływają na obciążenia podatkowe i płynność firmy.

Poczucie bezpieczeństwa

Pozwól, aby pewne obszary działalności wykonał profesjonalista, Ty zajmij się zwiększaniem zysków.

 

RACHUNEK JEST PROSTY  - Zaufaj nam a będziesz mógł spać spokojnie

……………………………………………………                            ……………………………………...

Imię i nazwisko ubezpieczonego                                                          Miejscowość, data

……………………………………………………

Ulica, numer domu, numer lokalu

……………………………………………………

Kod pocztowy Miejscowość

……………………………………………………

PESEL

……………………………………………………

Numer NIP, pod którym opłacane są składki na FUS

 


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Ubezpieczeń i Składek

w …………………………………….


Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek

 


Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późniejszymi zmianami) proszę o wyrażenie zgody

na opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za miesiące:

……………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


…………………………………………...

(podpis wnioskodawcy)

 
Zaufali nam
Reklama