Informacja

UWAGA

Zwolnienie z VAT do 150.000,00

Jednorazowa amortyzacja na 2016 rok wynosi 212 000,00 zł

PIT-11 do 28-02-2016 w formie elektronicznej do     31-01-2016 w formie papierowej ( do 5-ciu pracowników)

IWA do 31-01-2016


Katalog stron klientów
Gości na stronie
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

……………………………………………………                            ……………………………………...

Imię i nazwisko ubezpieczonego                                                          Miejscowość, data

……………………………………………………

Ulica, numer domu, numer lokalu

……………………………………………………

Kod pocztowy Miejscowość

……………………………………………………

PESEL

……………………………………………………

Numer NIP, pod którym opłacane są składki na FUS

 


Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wydział Ubezpieczeń i Składek

w …………………………………….


Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek

 


Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późniejszymi zmianami) proszę o wyrażenie zgody

na opłacanie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za miesiące:

……………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 


…………………………………………...

(podpis wnioskodawcy)

 
Reklama